تعرفه قیمت کارت ویزیت (قیمت ها شکسته شد)

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد 2رو قیمت25000ابعاد6*9
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد2روقیمت26000ابعاد6*9
کارت ویزیت کتان امباس دورگرد 2روقیمت30000 ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت براق دور گرد 2روقیمت42000ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت مات دور گرد 2روقیمت64000ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد2رو قیمت44000 ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت برجسته دور گرد طلاکوب2روقیمت 80000ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت براق دور گردطلاکوب 2روقیمت90000ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد طلا کوب 2رو 110000ابعاد6*9
کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دور گرد2روقیمت35000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دور گرد 2روقیمت58000ابعاد 4.8*8.5
کارت ویزیت لمینت برجسته مربع دور گرد 2روقیمت35000ابعاد6*6
کارت ویزیت سلفون براق یک روقیمت 8500 ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت سلفون براق 2روقیمت14000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت سلفون مات یک روقیمت9500ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت سلفون مات دوروقیمت14500ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت کتان امباس یک روقیمت15000ابعاد 4.8*8.5
کارت ویزیت کتان امباس دوروقیمت 16000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت کتان آلمان یکرو قیمت21000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت کتان آلمان دوروقیمت 24000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت لیبل بدون روکش قیمت13000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت لیبل روکشuvقیمت14000ابعاد 4.8*8.5
کارت ویزیت لیبل با روکش سلفون 15000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت سوسماری یکروقیمت17000ابعاد4.8*8.5
کارت ویزیت سوسماری دوروقیمت19000ابعاد4.8*8.5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *